Gospodarka odpadami

Specjalizujemy się w transporcie, magazynowaniu i zagospodarowaniu odpadów o różnych kodach

Niektóre z kodów:

  • 100102 – popioły lotne z węgla,
  • 100105 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
  • 100180 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
  • 100208 – odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
  • 100214 – szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
  • 101306 – cząstki i pyły
  • 160103 – zużyte opony

Zagospodarowywane materiały:

auto-189316_640

Opony

the-crater-620194_640

Żużel