• wysokiej jakości kruszywa wapienne:
0,3

0-5

0,3

0-16

0-31,5

0-31,5

0-63

0-63

4-8

4-8

8-16

8-16

16-22

16-22

16-31,5

16-31,5

oraz inne według zamówienia

  • piasek
  • „humus”
  • gruz kruszony
  • cement
  • wapno budowlane

 

Każda ilość zakupionego przez klienta asorytmentu poświadczona jest aktualnym badaniem (atestem, deklaracją zgodności) według norm PN-EN oraz orzeczenia jakości:

  • PN-EN 13242 – „Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
  • PN-EN 13043 – „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
  • PN-EN 12620 – „Kruszywa do betonu”

 

Kierując się zadowoleniem klienta, nie tylko na płaszczyźnie budowlanej, ale również rolniczej  dołączyliśmy do oferty sprzedaży nawóz wapienny KUJAWIT 50% CaO.